Zdravstvena pismenost

Plakat kampanje za promicanje zdravstvene pismenosti.

Zdravstvena pismenost je sposobnost pojedinaca da pronađu, razumiju i koriste informacije i usluge, kako bi donosili i poduzimali informirane odluke i radnje za zdravlje sebe i drugih. Istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku, provedeno u sklopu ovoga projekta, pokazalo je da je razina zdravstvene pismenosti hrvatskih građana u prosjeku na samoj granici između problematične i adekvatne, a najviše problema imaju s pronalaskom, razumijevanjem i upotrebom informacija o zdravlju.

Pretkampanju za podizanje svijesti javnosti o zdravstvenoj pismenosti nazvali smo “Informiranost je pola zdravlja” (#PolaZdravlja), kako bi naglasili važnost zdravstvene pismenosti za ukupno zdravlje građana te adresirali ključni izazov u istraživanju – pronalazak, razumijevanje i upotrebu informacija o zdravlju. U objavama smo ukazali na potrebu poboljšanja zdravstvene pismenosti pojedinaca i sustava, uključujući poboljšanje pristupa zdravstvenog osoblja prema pacijentima.