Timeline Cover Opt 2

Bolja skrb za bolje društvo

Objavljeno u Javne kampanje

Da bi poboljšali skrb o bolesnima nužno je integrirati skrb unutar i između ustanova zdravstva i socijalne skrbi. Sada je ta skrb rascjepkana i neusklađena: zdravlju se sve više pristupa kao tržišnoj kategoriji pa se zdravstveni sustav sve više temelji na uslugama i gubi se učinak skrbi, posebno za osobe s dugotrajnom skrbi, kao skupinom s kompleksnim stanjem i kompleksnim potrebama.

Nastavi čitanje "Bolja skrb za bolje društvo"
Preskoči na sadržaj