Suradnja s Pravnom klinikom

Suradnja s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju uspostavljene suradnje u veljači 2022. godine, Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pruža besplatnu pravnu pomoć i pravna mišljenja za članice Zdravstvenog opservatorija i korisnike udruga te ih dodatno educira o pravima pacijenata i osiguranika.

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u Zagrebu osnovana 2010. koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima. Pravnu pomoć pružaju studenti volonteri te ista prolazi kontrolu odvjetnika i profesora s Pravnog fakulteta. Sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći Pravna klinika daje opće pravne informacije te izrađuje i pruža pravne savjete u okviru pravnih mišljenja.


Izvor: https://klinika.pravo.hr/

Organizacija klinika

Unutar Pravne klinika djeluje 7 kliničkih grupa

  • Grupa za pomoć tražiteljima azila i strancima
  • Grupe za suzbijanje diskriminacije i prava manjina
  • Grupa za prava djece i obiteljsko uzdržavanje
  • Grupa za zaštitu i pomoć žrtvama kaznenih djela
  • Grupa za zaštitu prava radnika
  • Grupa za zaštitu prava pacijenata
  • Grupa za pomoć građanima u ovršnom postupku

Građani pravnu pomoć klinike mogu zatražiti osobno na adresi Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, Palmotićeva ulica 30, pridzemlje.

Građani se mogu obratiti Pravnoj klinici dolaskom uživo uz prethodnu narudžbu, kontaktirati ih putem telefona ili e-maila, ispuniti elektronički obrazac ili se obratiti poštom.

Za više informacija / zahtjev za besplatnu pravnu pomoć, posjetite stranicu Pravne klinike u Zagrebu.

Održana edukacija o Upravom pravu

Dana 13. lipnja 2022. godine, inicijativom jedne od članica mreže Zdravstveni opservatorij, kliničari Grupe za zaštitu prava pacijenata Pravne klinike u Zagrebu pripremili su i održali predavanje na temu Upravnog prava.

Upravno pravo je specifična grana prava s obzirom da se s upravnim pravom, konkretnije, upravnim postupkom susrećemo gotovo svakodnevno. Edukacija o upravnom pravu (upravnom postupku i upravnom sporu) značajna je za kvalitetniji i precizniji rad udruga koji su dionici projekta.

Tijekom edukacije, udruge su bile upoznate sa načinima pokretanja upravnog postupka, radnjama u postupku koje poduzimaju stranke, ali i javnoprvna tijela, računanju rokova, donošenju rješenja i zaključaka javnopravnog tijela, žalbi i prigovoru te o upravnom sporu kao nastavku upravnog postupka. Edukacija je imala za cilj približiti zaposlenicima udruga tijek upravnog postupka i naglasiti važne razlike i ključna pravila s kojima se udruge susreću u pružanju pomoću svojim korisnicima.

Upravni postupak – PRAVNA KLINIKA U ZAGREBU, Grupa za zaštitu prava pacijenata

Preskoči na sadržaj