Strateško planiranje Zdravstvenog opservatorija

Skupina ljudi razgovara za drvenim stolom vani.

Projekt Zdravstveni opservatorij završava se krajem 2023. godine, a članice mreže iz redova civilnog društva i akademske zajednice, silno žele da se suradnička mreža održi i da se suradnja nastavi u smjeru jačanja suradničkih odnosa, uzajamnog učenja i razmjene znanja te istraživačkog i zagovaračkog rada za bolje zdravlje i zdravstvo.

Težeći održivosti rada mreže, održano je strateško planiranje Zdravstvenog opservatorija od 13. do 14. srpnja u Brodu na Kupi, u prekrasnom Gorskom Kotaru, na kojem su se članice mreže osvrnule na dosadašnja postignuća i vrijednosti mreže te raspravljali o načinima i spremnosti na mobilizaciju resursa i postojećih kapaciteta za rada mreže i nakon završetka inicijalnog projekta.

Strateško planiranje rada mreže održalo se s ciljem dogovora oko nastavka suradnje i održivosti rada mreže nakon završetka projekta te jačanja postojećeg partnerstva i suradnje u drugim zagovaračkim, istraživačkim i edukacijskim aktivnostima i projektima.  

U Brodu na Kupi dočekala nam se Marina Škrabalo, stručnjakinja za jačanje kapaciteta organizacija članica mreže iz Zaklade SOLIDARNA koja nas je vodila kroz procese strateškog planiranja s ciljem:

  • Osvrta na postignuća u provedbi strateškog planiranja mreže te procjene dodatne vrijednosti Zdravstvenog opservatorija u odnosu na individualno i zajedničko djelovanje članica;
  • Procjene potreba, prilika i prijetnja po održivost djelovanja mreže nakon završetka aktualnog ESF projekta;
  • Razvoja scenarija djelovanja mreže barem godinu dana nakon njegova završetka;
  • Detekcije potencijalnih ljudskih i financijskih resursa za koordinaciju i djelovanje mreže nakon završetka projekta.

Na Strateškom planiranju sudjelovali su predstavnici i predstavnice članica mreže Udruge Krijesnica, Udruge Terra, Zaklade Zora, Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost, DEBRA – društvo oboljelih od bulozne epidermolize, Udruge roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju „OKO“ i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji su se složili da žele nastaviti zajedno raditi na praćenju zdravstvenih i socijalnih politika te društvenih promjena, prepoznavati potrebe pacijenata i kontinuirano prikupljati informacije o iskustvima građana u zdravstvu te predlagati adekvatna policy rješenja za donositelje odluka!

Za održivost rada mreže i nastavak suradnje, iznimno su važne financijske mogućnosti i osiguravanje radnih mjesta za minimalno dva koordinatora, ali ništa manje bitna je i zajednička motivacija, prepoznavanje vrijednosti rada mreže u odnosu na individualno i zajedničko djelovanje članica kao i osjećaj suodgovornosti i suvlasništva nad radom i postignućima mreže.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.