Škola zagovarača u zdravstvu

Od 26. do 28. rujna 2022. godine u Fužinama održana je trodnevna specijalistička edukacija iz područja javnog zagovaranja i participacije građana u donošenju odluka u zdravstvu namijenjena organizacijama civilnog društva, zdravstvenim stručnjacima i studentima srodnih studija.

Cilj edukacije je bio jačati kapacitete sudionika za javno zagovaranje kroz unaprjeđenje njihovih znanja i vještina, te umrežavanje s drugim dionicima iz javnog, civilnog i privatnog sektora koji djeluju u području zdravstva.

Programom su bile obuhvaćene sljedeće teme:

  • Uvod u javno zagovaranje i policy proces (Marina Škrabalo, Zaklada SOLIDARNA i Ivana Zanze, udruga RODA)
  • Suradnja i zagovaranje u području zdravstva (Mirela Šentija Knežević, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Grad Zagreb, Marinella Matejčić, voditeljica programa za ženska prava i reproduktivnu pravdu, Udruga PaRiter, Ivana Zanze i Branka Mrzić Jagatić, udruga RODA)
  • Uloga pacijenata/građana u zdravstvenom sustavu – ključni propisi i alati za djelovanje i utjecaj (Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu)
  • Uvod u zdravstveni sustav (Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula dr. med., Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Medicinski fakultet Zagreb)
  • Institucionalno zagovaranje (Nives Miošić- Lisjak, policy analitičarka, Perspecta i Gordan Bosanac, Hrvatski sabor, Marina Škrabalo, Zaklada Solidarna)
  • Financiranje zdravstvenog sustava, bolnica i lijekova (prof.dr.sc. Maja Vehovec i doc.dr.sc. Ana Bobinac, Ekonomski fakultet Rijeka)
  • Uloga medija na političko djelovanje i zagovarački uspjeh (Petar Vidov, glavni urednik, Faktograf.hr i Renata Ivanović, glavna urednica, Reci.hr)
  • Problemski pristup zagovaranju kroz interaktivnu vježbu izrade zagovaračkog plana na temu palijativne skrbi, koju smatramo posebno važnom za udruge pacijenata koje se dnevno suočavaju sa svim slabim karikama sustava i velikim teretom skrbi prebačenog na njih (dr.med. Dorja Vočanec, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Medicinski fakultet Zagreb)
Preskoči na sadržaj