Radionica „Mreža u zagovaračkom polju“

20. travnja, 2021.

Održana je radionica jačanja kapaciteta tematske mreže na temu „Mreža u zagovaračkom polju“, a voditeljica radionice bila je Marina Škrabalo, stručnjakinja za javne politike i javno zagovaranje iz Zaklade Solidarna.

Fokus radionice je bio na razumijevanju djelovanja zagovaračkih mreža i zagovaračkog polja kojeg određuju politički kontekst, institucionalni okvir i ritam donošenja javnih politika, mediji koji oblikuju javnu sferu te kapaciteti samih zagovarača da utječu na donositelje odluka. Posebno je detaljno obrađen pojam javnog zagovaranja kao i specifičnosti policy ciklusa koje uvelike određuju načine zagovaračkog djelovanja te imperativ generiranja relevantnih znanja kao podloge za formulaciju uvjerljivih argumenata i policy prijedloga.

U raspravama, sudionici su naglasili praktične zagovaračke izazove poput zatvorenosti institucija, visoke politiziranosti policy procesa, dominantne uloge medija u oblikovanju ne samo javnog mnijenja već i političkih odluka, (zlo)uporabe znanstvenih i stručnih analiza kao pokrića, a ne podloge za političko odlučivanje, ali i internih izazova stvaranja koherentnog zagovaračkog kolektiva (mreže) koji je otporan na političke pritiske izvana i „sindrom švercera“ iznutra. Sudionici su istakli da ovakav tip edukacije pospješuje međusobno razumijevanje i povezivanje među članicama Zdravstvenog opservatorija koje u njega unose raznorodna iskustva vezana uz zdravstvenu politiku u hrvatskoj praksi.

Preskoči na sadržaj