Radionica “Kako organizirati javni događaj s odjekom?“

14. listopada 2021.

Održana je radionica jačanja kapaciteta tematske mreže na temu “Kako organizirati javni događaj s odjekom?“, a čija je voditeljica bila Marina Škrabalo, stručnjakinja za javne politike i javno zagovaranje iz Zaklade Solidarna. Resursne osobe na radionici bile su Jelena Berković, novinarka, urednica i iskusna zagovaračica ljudskih prava, Faktograf.hr i Azra Ayyash, novinarka, aktivistica i programska asistentica zadužena za komunikacije u Zakladi Solidarna.

Radionica se fokusirala na niz praktičnih pitanja vezanih uz organizaciju javnih događaja – od provjere pristupačnosti za osobe s invaliditetom do pitanja korištenja javnih površina te tehničkih priprema hibridnih javnih događaja, što su sudionici naglasili kao posebno korisno. Važan uvid za sudionike je bilo to da je razvoj odnosa s medijima dugotrajan proces koji zahtijeva pažnju i razumijevanje pozicije i potreba novinara i urednika, a to je kvalitetan sugovornik i pouzdana, pravodobna informacija.

Bogata iskustva Jelene Berković iz prakse rada na nizu javnih kampanji, ali i na plasmanu tema u javnost bila su posebno zanimljiva sudionicima edukacije. Sudionici su istaknuli korist od uvida da priopćenja treba pisati za „copy paste“, odnosno da taj željeni ishod treba voditi cijeli proces pripreme priopćenja. Također su istaknuli korist iskustava koje im je prenijela Azra Ayyash iz svijeta novinarske, ali i aktivističke prakse.

Preskoči na sadržaj