Radionica jačanja kapaciteta mreže „Kako direktno komunicirati s donatorima“

16. prosinca 2022.

Održana je radionica „Kako direktno komunicirati s donatorima“ za članice mreže, a voditeljica radionice bila je Marina Škrabalo iz Zaklade SOLIDARNA, dok je resursna osoba radionice bila Karla Pudar, voditeljica Fonda za Žene iz Zaklade Solidarna.

Cilj radionice je bio povećati praktična znanja vezana uz direktnu komunikaciju s donatorima s naglaskom na individualiziranu korespondenciju. Ukoliko imamo na umu potrebe donatora, bit će nam lako usmjeriti komunikaciju na informacije i poruke koje su donatoru važne za izgradnju povjerenja i motivaciju da se pridruži našem pothvatu kao podrška.

Poruka da nudimo priliku za društvenim doprinosom nam omogućuje da se osjećamo ravnopravnima, a otvoreni stav prema donatoru i istinski interes za njihove prijedloge kako mogu pomoći našem projektu povećava šanse za win-win dogovore. Personalizirana komunikacija treba voditi računa i o preferencijama donatora s obzirom na intenzitet interakcija, opseg informacija i komunikacijski kanal, pod geslom da je nekad manje-više.

Kvalitetan adresar svih dionika u namicanju sredstava ključan je alat za direktnu komunikaciju i pristup donatorima.

Preskoči na sadržaj