Preporuke Zdravstvenog opservatorija o poboljšanju zdravstvene skrbi i zdravlju građana predstavljene su Ministarstvu zdravstva!

U ponedjeljak, 3. srpnja 2023. predstavili smo svih 6 javnopolitičkih smjernica iz područja zdravstva ključnom dioniku za njihovu provedbu – Ministarstvu zdravstva.

Naše smjernice odnose se na unaprjeđenje zdravstvene pismenosti, dostupnosti skrbi i transparentnosti politike lijekova, integraciju skrbi i povezivanje usluga iz sustava zdravstva i socijalne skrbi te razvoj neformalne skrbi i pedijatrijske palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj.

Kao članovi suradničke mreže Zdravstveni opservatorij, uz udrugu Krijesnicu kao nositelja projekta, na sastanku su sudjelovali i kolege iz Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Koalicije udruga u zdravstvu i Udruge Terra, istaknuvši važnost uspostavljanja trajne suradnje stručne zajednice okupljene u ovaj projekt, donositelja odluka i drugih ključnih dionika.

Drago nam je da su naše preporuke i ideje za poboljšanje zdravstvene skrbi i zdravlja građana naišle na razumijevanje nadležnih osoba: Dunje Skoko – Poljak, načelnice Sektora za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva, Danice Kramarić – ravnateljice Uprave za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva te Draženke Zadro, također iz Ministarstva. Preporuke su prepoznate kao vrijedan dokument od strane Ministarstva te su raspravljene mogućnosti njihove implementacije poput primjene nekih od njih u akcijske planove koji se trenutno izrađuju unutar radnih skupina (npr. Nacionalni plan za rijetke bolesti).

Kao što je i istaknuto na sastanku, smjernice su u mnogim aspektima komplementarne s radom i planovima Ministarstva, no potrebno ih je dodatno razmotriti te dogovoriti modalitete za njihovu provedbu. Posebno se to odnosi na složene politike poput integracije skrbi, koja predstavlja i jedan od prioriteta na razini Europske unije, gdje je nužno razviti kontinuiranu suradnju s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Potrebna je učinkovita koordinacija između sustava zdravstva i socijalne skrbi i povezivanje dostupnih zdravstvenih i socijalnih usluga te dionika u procesu pružanja skrbi uzimajući u obzir perspektivu pacijenta u središtu.Također je potrebno uspostaviti snažna partnerstva s ključnim dionicima, poput pružatelja zdravstvenih usluga, organizacija za socijalnu skrb i lokalnim vlastima te povezati bolničke i nebolničke resurse i dionike u zdravstvu sa socijalnim uslugama u zajednici.

I druge smjernice podrazumijevaju suradnju i sinergiju više ministarstava, poput Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i suradnju s nizom drugih dionika, od HZZO-a, HZJZ-a, bolnica, klinika i domova zdravlja, preko gradova i županija do udruga civilnog društva.

Za smjernice o unaprjeđenju zdravstvene pismenosti, posebno je istaknuta potreba za razvojem novih i unaprjeđenje postojećih komunikacijskih kanala javnozdravstvenih ustanova radi lakšeg snalaženja pacijenata u sustavu, jasnih nadležnosti i procedura za izdavanje nalaza i uputnica. Treba graditi povjerenje građana prema institucijama te podići razinu interaktivne zdravstvene pismenosti, a koja se odnosi na poznavanje svojih prava i obveza u zdravstvenom sustavu.

U procesu koji je trajao preko 2 godine, razvili smo model participativnog i transparentnog donošenja odluka o javnim politikama koji se temelji na suradnji udruga, akademske zajednice te predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti. Iako je proces zahtjevan, smatramo da on treba postati novi standard za suradnju svih sektora u društvu. Nadamo se i vjerujemo da će naše smjernice doprinijeti razvoju boljih zdravstvenih politika, većom dostupnošću zdravstvene skrbi i, na kraju, boljem zdravlju naših građanki i građana.

Zahvaljujemo na konstruktivnom dijalogu te željno iščekujemo sljedeći poziv za nastavak suradnje na implementaciji preporuka iz smjernica.

Zdravstveni opservatorij suradnička je mreža koja spaja pet fakulteta, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske i 24 udruge koje se bave pravima pacijenata, zdravstvenim sustavom ili zaštitom zdravlja.