Predstavljanje smjernica o politici lijekova

Poslovni sastanak u modernoj konferencijskoj sobi.

Politika lijekova i proces donošenja odluka o lijekovima koji će se financirati javnim novcem značajno utječe na svakodnevnicu i kvalitetu života pacijenata. Stoga je Zdravstveni opservatorij, nakon nekoliko mjeseci kontinuiranog rada, izradio javnopolitičke smjernice za unaprjeđenje politike lijekova i povećanje transparentnosti procesa donošenja odluka o javnom financiranju lijekova u Hrvatskoj.

Dokument smjernica o politici lijekova smo prvo poslali na uvid Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu zdravstva, a u srijedu 5. srpnja 2023. u HUB385 u Zagrebu smo ih predstavili i vanjskim dionicima na multisektorskom sastanku na kojem su se okupili predstavnici udruga pacijenata (Udruga Krijesnica, Koalicija udruga u zdravstvu, Udruga Terra, Hrvatski savez za rijetke bolesti), zdravstvenih ustanova (Dom zdravlja Zagreb-Centar, Klinika za dječje bolesti Zagreb), farmaceutskih kompanija (Astellas Pharma, Roche, Inovativna farmaceutska inicijativa) i fakulteta (Ekonomski fakultet u Rijeci, Farmaceutsko—biokemijski fakultet u Zagrebu). Svrha sastanka je bila razmjena mišljenja o smjernicama s ciljem doprinosa njihovoj provedbi te identifikacije mogućnosti suradnje između sektora.  

Unatoč poboljšanjima u pogledu transparentnosti nabave lijekova putem HZZO-a koje je učinjeno putem reforme 2009. godine kada je javno objavljen sastav povjerenstva HZZO-a za lijekove, raspored i dnevni redovi sjednica povjerenstva, svi prijedlozi farmaceutskih kompanija o uvrštavanju lijekova na liste, itd., politika lijekova je i nadalje isključiva spram pacijenata i njihovih predstavnika.

Stoga se u našim smjernicama snažno zalažemo za:

1. Otvaranje sjednica Povjerenstva za lijekove za javnost te jasnija obrazloženja zašto se neki lijekovi uvrštavaju na liste HZZO-a, a drugi ne.  
2. Uključivanje pacijenata u proces donošenja odluka o javnom financiranju lijekova kroz sustavno prikupljanje njihovih specifičnih iskustava o korištenju lijekova i (ne)zadovoljenim terapijskim potrebama.

U segmentu uključivanja pacijenata u proces donošenja odluka o lijekovima, udruge mogu biti jako korisne s obzirom na veliki broj svojih korisnika i kontakata s pacijentima te mogu doprinijeti na način da identificiraju pacijente koji imaju iskustva s određenom bolešću ili lijekom.

Uz jasnu potvrdu predloženih smjernica od strane prisutnih sudionika i konstruktivnu raspravu, također smatramo da je nužno poticanje ljekarnika, liječnika, ali i pacijenata na redovitu prijavu nuspojava s kojima se suočavaju tijekom uzimanja svojih terapija te da bi predstavnik osiguranih osoba unutar Upravnog vijeća HZZO-a morao biti predstavnik pacijenata iz redova civilnog društva, a ne zdravstveni djelatnik!

Pravo na pristup informacijama, a pogotovo kada je riječ o odlučivanju o javnom financiranju lijekova, je  “civilizacijsko pitanje”, kako je istaknuo Milan Koštro, voditelj javnih kampanja Zdravstvenog opservatorija. Unaprjeđenje transparentnosti i uključivosti donošenja odluka o financiranju lijekova civilizacijski je doseg koji će povećati povjerenje pacijenata u zdravstveni sustav.

Zdravstveni opservatorij suradnička je mreža koja spaja pet fakulteta, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske i 24 udruge koje se bave pravima pacijenata, zdravstvenim sustavom ili zaštitom zdravlja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.