Poziv na Okrugli stol „Zdravstvena pismenost u Hrvatskoj: tko preuzima odgovornost?“

Na okruglom stolu doznajte rezultate istraživanja o zdravstvenoj pismenosti hrvatskih građana provedenog u sklopu projekta Zdravstveni opservatorij, kao i prijedloge za poboljšanje zdravstvene pismenosti, koji su u sklopu projekta uobličeni u javnopolitičke smjernice. Dođite i uključite se u raspravu.

PROGRAM:

15:30 Predstavljanje rezultata istraživanja o zdravstvenoj pismenosti – Doc. dr. sc. Ana Bobinac, voditeljica istraživačkog tima Zdravstvenog opservatorija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15:45 Predstavljanje javnopolitičkih smjernica u području zdravstvene pismenosti – Milan Koštro, predstavnik mreže Zdravstveni opservatorij, udruga Krijesnica

16:00 Okrugli stol o mogućnostima unaprjeđenja zdravstvene pismenosti u Hrvatskoj 

SUDIONICI OKRUGLOG STOLA:

  • Mirela Stanić-Popović, izvršna direktorica udruge Krijesnica (nositelj projekta Zdravstveni opservatorij)
  • Doc. dr. sc. Ana Bobinac, voditeljica istraživačkog tima Zdravstveni opservatorij, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Ana Soldo, mag. pharm., predsjednica Hrvatske ljekarničke komore
  • Nikola Serdarević, predstavnik mreže Zdravstveni opservatorij, udruga Terra  
  • Nađa Berbić, novinarka za Portal Zdravlje
  • Vesna Potočki Rukavina,dr. med., članica Izvršnog odbora Koordinacije hrvatske obiteljske medicine

MODERATORICA: Leona Šiljeg

REZULTATI ISTRAŽIVANJA O ZDRAVSTVENOJ PISMENOSTI

Razina zdravstvene pismenosti hrvatskih građana u prosjeku je na granici između problematične i adekvatne, a najviše problema imaju s pronalaskom, razumijevanjem i upotrebom informacija o zdravlju, pokazalo je istraživanje o zdravstvenoj pismenosti provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika. Niska razina zdravstvene pismenosti povezana je s lošijim zdravljem, slabijim preživljenjem od različitih bolesti i većim troškovima skrbi.

Istraživanje je provedeno u sklopu projekata „Zdravstveni opservatorij“, a rezultati su predstavljeni u znanstvenom radu „Zdravstvena pismenost u Republici Hrvatskoj“ objavljenom u Reviji za socijalnu politiku. Autorice rada su Ana Bobinac, Elizabeta Ribarić i Nikolina Dukić Samaržija s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

SMJERNICE ZA RAZVOJ JAVNIH POLITIKA ZA ZDRAVSTVENU PISMENOST

U Hrvatskoj ne postoji cjelovita javna politika vezana uz zdravstvenu pismenost, a Nacionalnim planom razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. tek je načelno prepoznata važnost razvoja zdravstvene pismenosti.

Smjernice za razvoj javne politike zdravstvene pismenosti izrađene se u sklopu Zdravstvenog opservatorija bi trebale dugoročno utjecati na poboljšanje zdravlja građana, veće preživljavanje i smanjenje troškova skrbi. Smjernice teže unaprjeđenju i povećanju kvalitete i dostupnosti zdravstvenih informacija, razvoju osobnih kompetencija građana za bolje pronalaženje, razumijevanje, procjenjivanje i korištenje zdravstvenih informacija te razvoju institucionalnog okvira za provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje novih aktivnosti zdravstvene pismenosti te pomaka u zdravstvenoj pismenosti na nacionalnoj razini.

U unaprjeđenje zdravstvene pismenosti, prepoznata je uloga zdravstvenih djelatnika, ljekarnika, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, medija, stručnih društava i komora, udruga pacijenata, kao i samih građana, itd.

OKRUGLI STOL

Uz glavnu istraživačicu na projektu Zdravstveni opservatorij Anu Bobinac te suradnika na projektu Milana Koštru,u raspravi će sudjelovati predstavnici zdravstvenih i obrazovnih ustanova, ljekarnika, medija i udruga pacijenata. U raspravu o zdravstvenoj pismenosti te potrebnim i mogućim poboljšanjima, svojim pitanjima i komentarima mogu se uključiti svi koji dođu na okrugli stol, čemu se unaprijed veselimo!

? Molimo vas da svoje sudjelovanje potvrdite putem obrasca najkasnije do 12. rujna 2023. godine, a za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti sudjelovati uživo, bit će dostupan livestream na Facebook stranici udruge Krijesnica.