Opći podaci

ZDRAVSTVENI OPSERVATORIJ

Zdravstveni opservatorij je platforma za međusektorsku suradnju u području zdravstva koja kontinuirano prikuplja informacije o potrebama i iskustvima korisnika zdravstvenog sustava, prati učinkovitost zdravstvenih politika, provodi tematska istraživanja i predlaže inovativne smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima.

Zdravstveni opservatorij je međusektorska suradnička mreža, nastala temeljem prepoznavanja potrebe za dugoročnim i strukturiranim udruživanjem različitih aktera u zdravstvu, i to primarno između civilnog društva i akademske zajednice, kako bi se ojačao glas i utjecaj korisnika, građana, zdravstvenih radnika i istraživača zdravstva u političkom odlučivanju o zdravlju i zdravstvu.

Zahvaljujući uspješnom prepoznavanju ove zajedničke potrebe i okupljanja pokretača mreže (14 udruga i 4 znanstvene institucije te 1 sindikat), udruga Krijesnica osigurala je projektnu financijsku podršku iz Europskog socijalnog fonda za razvoj mreže i njezino inicijalno djelovanje, što je omogućilo jačanje suradničkih odnosa, uzajamno učenje, istraživački i zagovarački rad te mobilizaciju resursa za dugoročni rad mreže usmjeren na njezino etabliranje kao novi akter u sferi civilnog društva i zdravstvene politike.

O PROJEKTU

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i znanstvenim visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi koje doprinose jednakopravnosti građana u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti te očuvanju i razvoju javnog zdravstvenog sustava.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Uspostava mreže međusektorske informacijske, istraživačke i zagovaračke suradnje za praćenje i utjecanje na pristupačnost i kvalitetu zdravstvene zaštite;
  • Povećanje opsega novog znanja i praksi baziranih na znanstvenim spoznajama u svrhu jednakopravnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, s posebnim fokusom na pristupačnost za ranjive društvene skupine;
  • Unaprjeđenje dijaloga i suradnje između donositelja odluka te civilnog društva, akademske zajednice i socijalnih partnera.

CILJNE SKUPINE

Korisnici zdravstvenog sustava

Organizacije civilnog društva

Visokoobrazovne institucije

Sindikalni povjerenici

Donositelji odluka u zdravstvu

ZDRAVSTVENI OPSERVATORIJ DJELOVAT ĆE KROZ:

SEMAFOR
(istraživanja)

INKUBATOR
(policy inovacije)

TRANSFORMATOR
(dijalog i zagovaranje)

GENERATOR
(jačanje kapaciteta dionika)

PROJEKTNI KONZORCIJ (PARTNERI)

4 znanstvene visokoobrazovne institucije: Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu, Pravni fakultet u Rijeci i Ekonomski fakultet u Rijeci

14 organizacija civilnog društva: Zaklada Solidarna, Dravet sindrom Hrvatska, Centar za zdravo odrastanje Idem i ja, Koalicija udruga u zdravstvu, RODA – Roditelji u akciji, Hrvatski forum protiv raka dojke Europa Donna, Zaklada Nora Šitum, Udruga Terra, Hrvatski Cochrane, Savez društava multiple skleroze Hrvatske, Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići, Udruga Kolibrići i Hrvatska mreža za ruralni razvoj, Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima (nositelj projekta)

1 socijalni partner: Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi

Preskoči na sadržaj