Održane javne debata o integraciji skrbi i neformalnoj skrbi u sklopu skupa „Bolnica bez zidova“ – koncept skrbi „24/7/365“

U organizaciji PUB HUB istraživačkog tima sa Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar 17.-18. lipnja 2022. godine u Biogradu, održan je skup pod nazivom „Bolnica bez zidova“ – koncept skrbi „24/7/365“. U sklopu programa skupa, održane su dvije javne debate Zdravstvenog opservatorija na temu Integracije skrbi – povezivanje ustanova i organizacija u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi & Neformalna skrb s ciljem pripreme smjernica za razvoj javnih politika u suradnji s ključnim dionicima u području zdravstvene i socijalne skrbi.

Cilj skupa je bio obraditi aktualne teme i izazove, ali i inovacije iz područja upravljanja i integracije skrbi. Posebna pažnja posvećena je prepoznavanju kritičnih mjesta u integraciji skrbi i zbrinjavanju kompleksnih pacijenata, u okviru koncepata „Bolnica bez zidova“ i „skrbi 24/7/365“.

U fokusu su bili procesi integracije s posebnim naglaskom na kompleksne pacijente, dugotrajnu skrb te neformalnu skrb i njegovatelje.

Sudionici skupa bili su predstavnici zdravstvenih ustanova svih razina zdravstvene zaštite, socijalnih ustanova, zdravstvene administracije, poslovnog sektora koji posluje sa zdravstvom te civilnog društva. Raznovrsnost sudionika doprinijela je tome da se teme i predstavljeni slučajevi sagledaju i rasprave iz više perspektiva, s obzirom na profesiju, radno mjesto i funkciju te profesionalno iskustvo.

24/7/365 – Integracija i kontinuitet skrbi

  • Integracija skrbi je kontinuirani razvoj procesa skrbi kroz rad sa svim dionicima u sklopu kojim se razvijaju dugoročno održivi stručni i organizacijski modeli skrbi za kompleksne pacijente.
  • Bolnice su ograđene „zidovima“. Postoje brojni „zidovi“ i unutar bolnice, između pojedinih odjela i službi te prema socijalnim ustanovama.
  • Situacije u određenim lokalnim sredinama zahtijevaju u cijelosti inovativne pristupe u organizaciji skrbi jer postojeća fragmentirana rješenja ponekad ne osiguravaju niti minimum potrebne skrbi.
  • Osiguravanje skrbi po konceptu 24/7/365 je među ciljevima europskih i nacionalnih strateških dokumenata za područje zdravstva.

Neformalna skrb

  • Pozicija pacijenta je vezana za pojedino stanje, proces i karakteristike odnosa pacijent-njegovatelj.
  • Usprkos raširenom vjerovanju, izlazak profesionalaca iz bolnice u druge ustanove te u kućne posjete moguće je realizirati i u okviru postojećih zakona.
  • Iskustva iz Hrvatske i svijeta pokazuju da se otežava i ugrožava uključivanje neformalnih njegovatelja u skrbi, što je u suprotnosti sa svim intencijama da se što više skrbi pruži u zajednici i kući.

Podaci, standardi i tehnička rješenja

  • Podaci od zajedničkog interesa su zabilježeni, ali se ne razmjenjuju adekvatno (npr. CEZIH, e-Građanin).prema socijalnim ustanovama.
  • Postojeći sustav prikupljanja i korištenja podataka ne pomaže značajno integraciji jer je primarno usmjeren na poslovne procese pojedinog dionika.
  • Tehnička rješenja koje omogućuju umrežavanje postoje, ali se fragmentirano koriste.

Organizaciju javnih debata u sklopu projekta „Zdravstveni opservatorij“ je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Krijesnice – udruge za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Preskoči na sadržaj