Očitovanje na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole

16. ožujka 2022

Očitovanje je podnijela Udruga Krijesnica, članica Zdravstvenog opservatorija uz podršku ostalih članova i članica mreže.

Zagovarali smo da se dijagnoza maligne bolesti uvrsti na listu težih zdravstvenih teškoća i da se kandidatima kojima je u razdoblju od rođenja do upisa u prvi razred srednje škole dijagnosticirana maligna bolest, doda jedan bod na broj sveukupnih bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Taj jedan dodatni bod bi služio kao supstitut izgubljenom vremenu i povećavanju šansi djece koja nisu mogla ravnopravno sudjelovati u osnovnoškolskom obrazovanju.

Prema postojećim međunarodnim dokumentima i nacionalnom zakonodavnom okviru koji se vodi načelom najboljeg interesa djeteta mišljenja smo da postojeći članak 19. stavak 2. nije potrebno brisati, već revidirati u smislu definiranja jasnijih kriterija za teže zdravstvene teškoće kako bi oni kandidati kod kojih postoji stvarna potreba ostvarili svoje pravo. Primjerice, djeca liječena od malignih bolesti suočavaju se s težim zdravstvenim teškoćama te dugotrajnim liječenjem koje nerijetko traje i dulje od godine dana. Tijekom liječenja napuštaju matične sredine, praćenje nastavnog procesa je uvelike otežano, a izostanci s nastave se mogu nastaviti i po završetku aktivnog liječenja zbog odlazaka na dodatne terapije, kontrole, rehabilitacije i slično. Po prestanku aktivnog liječenja mnoga se djeca suočavaju sa zdravstvenim posljedicama liječenja koje mogu rezultirati značajnim kognitivnim, emocionalnim i socijalnim problemima. Dugotrajan boravak u bolnici te spomenute posljedice liječenja značajno utječu na pohađanje nastave, iskustvo obrazovanja, kao i obrazovne rezultate te sužavaju mogući izbor srednjoškolskih programa obrazovanja. I nacionalnim strateškim okvirom protiv raka do 2030. (NN 141/2020 (18.12.2020.) prepoznata je potreba za poboljšanjem uvjeta u širem društvenom okruženju i senzibilizacijom javnosti za teškoće onkoloških pacijenata. Vjerujemo da se problem zloupotrebe posebnih elemenata vrednovanja ne smije prelamati preko leđa najranjivijih skupina koje proživljavaju teške trenutke te im je svaka mogućnost (pa tako i svaki dodatni bod) od izuzetne važnosti za daljnji nastavak obrazovanja, a time i njihovu uspješnu integraciju u društvo. Ukidanjem ovog članka možda se rješava jedan problem, ali moramo misliti na reperkusije koje će to imati u budućnosti i uzeti u obzir probleme koje će to stvoriti djeci koja su i onako u nepovoljnoj situaciji. Stoga predlažemo da se dijagnoza maligne bolesti uvrsti na listu težih zdravstvenih teškoća te da se kandidatima, kojima je u razdoblju od rođenja do upisa u prvi razred srednje škole dijagnosticirana maligna bolest, doda jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Taj bod služi kao svojevrsni supstitut izgubljenom vremenu i povećava šanse osoba koje nisu mogle ravnopravno sudjelovati u osnovnoškolskom obrazovanju, i to iz razloga na koje nisu mogli utjecati. Većina djece oboljele od malignih bolesti neće ni doći u priliku da se koristi pravom “prednost pri upisu pod jednakim uvjetima” jer će druga djeca u startu biti bolje rangirana. Iako ovim komentarom želimo zaštiti populaciju s kojom se kao Udruga primarno bavimo, smatramo da je pri definiranju kriterija težih zdravstvenih teškoća potrebno u obzir uzeti i ostale bolesti odnosno kandidate čije zdravstveno stanje ozbiljno utječe na postizanje rezultata tijekom prethodnoga obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor srednjoškolskoga programa obrazovanja. Zbog svega navedenog smatramo da je potrebno preciznije utvrditi kriterije težih zdravstvenih teškoća, a zatim svim raspoloživim sredstvima omogućiti da obrazovanje bude dostupno svima temeljem njihovih sposobnosti i prava. Navedeni prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole ne pruža adekvatnu zaštitu onima kojima je to doista potrebno, niti će spriječiti buduće zloupotrebe.

Preskoči na sadržaj