Timeline cover_opt-2

Bolja skrb za bolje društvo

Objavljeno u Javne kampanje

Da bi poboljšali skrb o bolesnima nužno je integrirati skrb unutar i između ustanova zdravstva i socijalne skrbi. Sada je ta skrb rascjepkana i neusklađena: zdravlju se sve više pristupa kao tržišnoj kategoriji pa se zdravstveni sustav sve više temelji na uslugama i gubi se učinak skrbi, posebno za osobe s dugotrajnom skrbi, kao skupinom s kompleksnim stanjem i kompleksnim potrebama.

Nastavi čitanje "Bolja skrb za bolje društvo"
1coverA

Dostupnost zdravstvene skrbi

Objavljeno u Javne kampanje

Dostupnost zdravstvene skrbi odnosi se na to koliko su zdravstvene usluge kontinuirano raspoložive za korištenje, jesu li usluge fizički, vremenski i geografski zaista dostupne, jesu li primjerene za različite skupine stanovništva te jesu li ljudima financijski priuštive. U Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine navodi se da će naš zdravstveni sustav do 2027. godine postati “učinkovitiji, kvalitetniji i održiviji te će osigurati izvrsnu dostupnost skrbi svim stanovnicima bez obzira gdje žive.”

Nastavi čitanje "Dostupnost zdravstvene skrbi"
1cover

Zdravstvena pismenost

Objavljeno u Javne kampanje

Zdravstvena pismenost je sposobnost pojedinaca da pronađu, razumiju i koriste informacije i usluge, kako bi donosili i poduzimali informirane odluke i radnje za zdravlje sebe i drugih. Istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku, provedeno u sklopu ovoga projekta, pokazalo je da je razina zdravstvene pismenosti hrvatskih građana u prosjeku na samoj granici između problematične i adekvatne, a najviše problema imaju s pronalaskom, razumijevanjem i upotrebom informacija o zdravlju.

Nastavi čitanje "Zdravstvena pismenost"
Preskoči na sadržaj