Javne kampanje

ZDRAVSTVENA PISMENOST

Zdravstvena pismenost je sposobnost pojedinaca da pronađu, razumiju i koriste informacije i usluge, kako bi donosili i poduzimali informirane odluke i radnje za zdravlje sebe i drugih. Istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku, provedeno u sklopu ovoga projekta, pokazalo je da je razina zdravstvene pismenosti hrvatskih građana u prosjeku na samoj granici između problematične i adekvatne, a najviše problema imaju s pronalaskom, razumijevanjem i upotrebom informacija o zdravlju.

Pretkampanju za podizanje svijesti javnosti o zdravstvenoj pismenosti nazvali smo “Informiranost je pola zdravlja” (#PolaZdravlja), kako bi naglasili važnost zdravstvene pismenosti za ukupno zdravlje građana te adresirali ključni izazov u istraživanju – pronalazak, razumijevanje i upotrebu informacija o zdravlju. U objavama smo ukazali na potrebu poboljšanja zdravstvene pismenosti pojedinaca i sustava, uključujući poboljšanje pristupa zdravstvenog osoblja prema pacijentima.

DOSTUPNOST ZDRAVSTVENE SKRBI

Dostupnost zdravstvene skrbi odnosi se na to koliko su zdravstvene usluge kontinuirano raspoložive za korištenje, jesu li usluge fizički, vremenski i geografski zaista dostupne, jesu li primjerene za različite skupine stanovništva te jesu li ljudima financijski priuštive.U Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine navodi se da će naš zdravstveni sustav do 2027. godine postati “učinkovitiji, kvalitetniji i održiviji te će osigurati izvrsnu dostupnost skrbi svim stanovnicima bez obzira gdje žive.”

Iako na svjetskim listama dostupnosti zdravstvene skrbi Hrvatska stoji dosta dobro, i Planom je prepoznat niz izazova (otežana geografska dostupnost skrbi u nekim dijelovima države; nepostojanje helikopterske hitne medicinske službe; nedovoljna dostupnost zdravstvenih usluga u zajednici; nedovoljna dostupnost dugotrajne skrbi), kao i glavni problem dostupnosti u Hrvatskoj – duge liste čekanja na zdravstvene usluge, što je potvrđeno nizom istraživanja. Stoga smo ovu pretkampanju nazvali Liste za sve iste (#ListeZaSveIste), kako bi ukazali na važnost ujednačavanja dostupnosti skrbi između regija i ustanova, ali i između različitih socio-ekonomskih društvenih skupina.

Preskoči na sadržaj