Edukacije o prijavi na ESI fondove i Programe Europske unije

Ljudi na radionici u moderno opremljenoj učionici.

S ciljem jačanja financijske i institucionalne održivosti članica mreže, u razdoblju od ožujka 2022. do studenog 2022. godine održano je 12 dana edukacija o mogućnostima financiranja organizacija civilnog društva EU sredstvima, konkretno o prijavama na ESI fondove i Programe Europske unije. Edukacije je vodila Zrnka Kušen iz Margina savjetovanja.

Programom su bile obuhvaćene sljedeće teme:

Tema 1. Predstavljanje ESI fondova te ostalih donatora

 • Predstavljanje čemu služe fondovi
 • Pregled politika EU i područja financiranja
 • Financijska perspektiva 2021-2027.
 • Predstavljanje ostalih izvora financiranja (Active Citiens Fund, nacionalni izvori od strane raznih ministarstava …)

Tema 2. Izvori informacija o fondovima i natječajima

 • Predstavljanje platformi za pretraživanje natječaja
 • Pretraživanja natječaja raspisanih u okviru različitih donatora (strukturnifondovi.hr, Funding & tender opportunities portal, acfcroatia.hr…)
 • Postupci dodjele

Tema 3. Financijska održivost organizacija civilnog društva

 • Čemu služe planovi namicanja sredstava
 • Kako učinkovito upravljati i financijski stabilizirati organizaciju

Tema 4. Predstavljanje pojma projekt

 • Projekt i projektni pristup
 • Upravljanje projektnim ciklusom za korisnike bespovratnih sredstava
 • Sudionici u projektu i ključni pojmovi
 • Ključne osobine projekta – relevantnost, izvodljivost, održivost
 • Definiranje koraka u životnom ciklusu projekta

Tema 5. Objava natječaja i tumačenje Uputa za prijavitelje

 • Upoznavanje s uobičajenom natječajnom dokumentacijom, čitanje i tumačenje uputa za prijavitelje;
 • Analiza Uputa za prijavitelje
 • Prihvatljivost projekta
 • Financijski, institucionalni, operativni i tehnički kapaciteti

Tema 6. Razvoj projektne ideje

 • Razrada projektne ideje i aktivnosti
 • Kreiranje tima, vremenski plan, upravljanje rizicima
 • Izrada proračuna

Tema 7. Ugovorne obveze

 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, analiza ugovornih obaveza i tumačenja ugovora u praksi
 • Uspostavljanje projektnog tima i komunikacijskih kanala na projektu
 • Zadaci i odgovornosti voditelja projekta
 • Ključne obaveze prema ugovornom tijelu i komunikacija s ugovornim tijelom

Tema 8. Nabava

 • Izrada i revizije plana nabave na projektu
 • Postupak direktne pogodbe– izrada dokumentacije i odabir ponuditelja
 • Nabava na temelju jedne ponude – izrada dokumentacije i odabir ponuditelja
 • Nabava temeljem Objave o nabavi (natječaj)- izrada dokumentacije i odabir ponuditelja

Tema 9. Financijsko upravljanje

 • Financijsko upravljanje projektom : predujam i plaćanja na projektu, PDV na projektu
 • Izrada realokacija na projektu i izvještavanje o njima
 • Izrada cash-flow-a za projekt i praćenje protoka novca
 • Osnovna knjigovodstvena pravila
 • Neprihvatljivi troškovi i financijske korekcije

Tema 10. Izvještavanje i praćenje provedbe

 • Praćenje (monitoring) na projektu
 • Izvještavanje na projektu: izrada Zahtjev za nadoknadom sredstava te Završnog izvješća
 • Tips and tricks iz prakse