Edukacije

S ciljem jačanja kapaciteta mreže i njenih članica, Zdravstveni opservatorij kontinuirano provodi edukacije o javnom zagovaranju i participaciji građana u donošenju odluka u zdravstvu, financiranju zdravstva i pravima pacijenata, institucionalnoj održivosti organizacija civilnog društva, namicanju sredstava za udruge u zdravstvu, digitalnom marketingu te uspješnoj komunikaciji s donatorima i predstavnicima medija.