Edukacija „Kako čitamo zdravstveni proračun“

Stetoskop, kalkulator i srce na financijskim izvještajima.

U suradnji s dr. sc. Majom Vehovec i doc.dr.sc. Anom Bobinac s Ekonomskog fakulteta u Rijeci, kao specijalistkinjama za pitanja zdravstvenog proračunom na razini sustava i pojedinih zdravstvenih ustanova održana je radionica „Kako čitamo zdravstveni proračun?“ za članice mreže. Prvi dio radionice posvećen je strukturi prihoda i rashoda bolnica, razumijevanju strukture i mehanizama generiranja te upravljanja dugom u zdravstvu. Drugi je dio posvećen modulu upravljanja financijama na razini pojedine bolnice, s fokusom na opcije za veću racionalizaciju potrošnje te povećanje transparentnosti financijskoga upravljanja.

Znanja stečena na ovoj radionici direktno doprinose kapacitetima članica mreže u daljnjim aktivnostima Zdravstvenog opservatorija, usmjerenih na praćenje provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 26. u sferi zdravstva te s njime povezanog Nacionalnog plana razvoja zdravstva 2021-27., za što je nužno pobliže shvatiti i pratiti financijske projekcije i njihovu realizaciju na razini pojedinih programa i ciljeva od posebnog interesa za tematsku mrežu (npr. programi unaprjeđenja palijativne skrbi, mentalnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja, modernizacije upravljanja zdravstvenim podacima, povećanje geografske pristupačnosti zdravstvene zaštite u izoliranim sredinama itd.).