Dostupnost zdravstvene skrbi

Dostupnost zdravstvene skrbi odnosi se na to koliko su zdravstvene usluge kontinuirano raspoložive za korištenje, jesu li usluge fizički, vremenski i geografski zaista dostupne, jesu li primjerene za različite skupine stanovništva te jesu li ljudima financijski priuštive. U Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine navodi se da će naš zdravstveni sustav do 2027. godine postati “učinkovitiji, kvalitetniji i održiviji te će osigurati izvrsnu dostupnost skrbi svim stanovnicima bez obzira gdje žive.”

Iako na svjetskim listama dostupnosti zdravstvene skrbi Hrvatska stoji dosta dobro, i Planom je prepoznat niz izazova (otežana geografska dostupnost skrbi u nekim dijelovima države; nepostojanje helikopterske hitne medicinske službe; nedovoljna dostupnost zdravstvenih usluga u zajednici; nedovoljna dostupnost dugotrajne skrbi), kao i glavni problem dostupnosti u Hrvatskoj – duge liste čekanja na zdravstvene usluge, što je potvrđeno nizom istraživanja. Stoga smo ovu pretkampanju nazvali Liste za sve iste (#ListeZaSveIste), kako bi ukazali na važnost ujednačavanja dostupnosti skrbi između regija i ustanova, ali i između različitih socio-ekonomskih društvenih skupina.

Preskoči na sadržaj