Dostupnost zdravstvene skrbi

Istraživački problem

U Hrvatskoj ne postoji sustavna analiza dostupnosti zdravstvene skrbi, a posebno ne iz perspektive građana.

Pristup zdravstvu opisuje sposobnost pojedinca da se pozicionira za primanje zdravstvenih usluga, što može biti ograničeno visokim troškovima skrbi, nemogućnošću pravovremenog zakazivanja termina, nedostatkom prijevoza do zdravstvene ustanove i drugim čimbenicima.

Budući da Hrvatska ima sustav obveznog socijalnog zdravstvenog osiguranja, s najnižim udjelom svih participacija među zemljama EU i nudi mnoga izuzeća za ranjive skupine, pretpostavka je da visoki trošak zdravstvenih usluga ne bi trebao biti velika prepreka pristupu skrbi. Međutim, drugi čimbenici mogli bi ometati pristup skrbi, kao što su geografska dislokacija i liste čekanja.

Cilj istraživanja

je utvrditi neuralgične točke u pristupu skrbi te identificirati stavove građana o reformama u zdravstvu.

Istraživanje će obuhvatiti konstrukte koji propituju u kojoj mjeri se ljudi oslanjaju na privatni zdravstveni sustav, a u kojoj mjeri na javni, te njihovo povjerenje u zdravstveno osoblje.

Rezultati istraživanja (PDF)

Health literacy is related to different health-related outcomes. However, the nature of the relationship between health literacy and health […]

Rezultati istraživanja

Stope nezadovoljenih medicinskih potreba dobivene ovom studijom iznose 8,9 na 1000 stanovnika. Na ljestvici od 1 do 10, lakoća dobivanja skrbi kada je potrebna ocjenjuje se prosječnom ocjenom 7,33. Istraživanje je pokazalo da su građanima u Hrvatskoj najznačajniji uzrok nezadovoljene zdravstvene potrebe duge liste čekanja (59,55% stopa nezadovoljenih potreba)!

Postoji statistički značajna razlika u nezadovoljenoj medicinskoj potrebi u subpopulacijama stratificiranim prema zdravlju i dobi, ali ne i prema ostalim socio-demografskim obilježjima. Tako na primjer oni koji imaju kroničnu bolest imaju 75% veću vjerojatnost da će imati nezadovoljene medicinske potrebe. Također, šanse da imaju nezadovoljenu medicinsku potrebu su 87% veće u najstarijoj dobnoj skupini nego u najmlađoj. Međutim, ohrabrujuće je da nezadovoljene medicinske potrebe značajno ne variraju ovisno o prihodu kućanstva ili stupnju urbanizacije, obrazovanju, spolu ili životu u samačkom kućanstvu.

Preskoči na sadržaj