Dokumentarni film

Dokumentarni film Budi uz mene na temu pružanja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj kroz medicinsku, korisničku, njegovateljsku i volontersku prizmu nastoji približiti ovu često zanemarenu problematiku širem auditoriju.

Palijativna skrb prikazana je u filmu kroz nekoliko različitih perspektiva onih dionika koji su aktivno uključeni u pružanje skrbi (članova obitelj, volontera, liječnika i medicinskih sestara, udruga, duhovnika i sl.).

Osvješćivanje i senzibilizacija javnosti i donositelja odluka na ovu temu glavni je cilj filma, nastojeći prikazati neke od ključnih elemenata pružanja palijativne skrbi:

1. Važnost osiguravanja holističkog pristupa u pružanju palijativne skrbi

Palijativna skrb podrazumijeva zdravstvenu, psihološku, socijalnu i duhovnu skrb s ciljem pružanja sveobuhvatne potrebne njege bolesnicima suočenih s teškom ili neizlječivom bolešću te ozljedama.

Palijativna skrb podrazumijeva specijalizirani i interdisciplinarni pristup usmjeren na ublažavanje boli i ostalih simptoma koji uzrokuju patnju (fizičku, emocionalnu, psihološku). Palijativni timovi sastoje se od zdravstvenih djelatnika (liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta) i nezdravstvenih djelatnika (socijalnih radnika, psihologa, duhovnika, njegovatelja, volontera).

2. Uključenost obitelji u pružanje palijativne skrbi

Kroz iskustva obitelji, film prikazuje priče ljudi koji nastoje osigurati potrebnu skrb i podršku za člana svoje obitelji, uz pomoć brojnih drugih dionika, ali s porukom da se ljudi bore i snalaze kako znaju te da se sustav ne bi smio oslanjati isključivo na snalažljivost i okolnosti pojedinaca.

3. Značajna uloga civilnog društva i volontera u osiguravanju adekvatne podrške

U palijativnoj skrbi vrlo je važna uloga volontera, koji mogu učiniti mnogo u pružanju podrške i brige o palijativnom bolesniku i njegovoj obitelji. Volonteri u palijativnoj skrbi rade širok spektar volonterskih poslova i zadataka. Svaki zadatak volontera u skladu je s potrebama i sposobnostima i bolesnika i volontera te je usklađen s dogovorenim postupcima drugih članova palijativnog tima i obitelji.

Zdravstveni opservatorij zalaže se za osnaživanje kapaciteta svih dionika za nošenje s zahtjevnim situacijama i osiguravanje članovima obitelji nužne preduvjete za 24-satnu brigu o palijativnom pacijentu. Posebno je reorganizirati sustav, podići razinu informiranosti građana i značajno povećati dostupnost usluga iz domene palijativne skrbi.

Film pogledajte na Youtube kanalu:
https://www.youtube.com/watch?v=IH1JHU-jkYQ&t=1322s

Preskoči na sadržaj