Smjernice o zdravstvenoj pismenosti

U izradi ovih smjernica sudjelovale su sljedeće članice i pridružene članice Zdravstvenog opservatorija: Ekonomski fakultet u Rijeci, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar (Medicinski fakultet u Zagrebu), Medicinski fakultet u Rijeci, Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima, Zaklada Nora Šitum, Europa Donna Hrvatska, Zaklada SOLIDARNA, Udruga Feniks Split, Udruga RODA, Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, Udruga Terra, Savez društava multiple skleroze Hrvatske i Koalicija za rad sa psihotraumom i za mir Vukovar. Izradi smjernica doprinijela je prof.dr.sc. Maja Vehovec.

Ove javnopolitičke smjernice namijenjene su prvenstveno tvorcima javnih politika te donositeljima odluka, koji ih mogu koristiti pri donošenju kvalitetnih odluka i rješenja za poboljšanje javnih politika kojima se smjernice bave. Smjernice su namijenjene i drugim dionicima u zdravstvu, stručnoj javnosti, građanima, građanskim inicijativama te organizacijama civilnog društva.

Vrsta datoteke: pdf
Kategorije: Smjernice za razvoj javnih politika
Preuzimanja: 52
Zdravstvena pismenost
Preskoči na sadržaj