Smjernice o neformalnoj skrbi i pružanju podrške neformalnim njegovateljima

U izradi ovih smjernica sudjelovale su sljedeće članice i pridružene članice Zdravstvenog opservatorija: Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar (Medicinski fakultet u Zagrebu), Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima, udruga DEBRA – Društvo oboljelih od bulozne epidermolize, Udruga TERRA, Koalicija za rad sa psihotraumom i za mir Vukovar, Udruga Kolibrići, Koalicija udruga u zdravstvu i Udruga roditelja OKO.

Ove javnopolitičke smjernice namijenjene su prvenstveno tvorcima javnih politika te donositeljima odluka, koji ih mogu koristiti pri donošenju kvalitetnih odluka i rješenja za poboljšanje javnih politika kojima se smjernice bave. Smjernice su namijenjene i drugim dionicima u zdravstvu, stručnoj javnosti, građanima, građanskim inicijativama te organizacijama civilnog društva.

Vrsta datoteke: pdf
Kategorije: Smjernice za razvoj javnih politika
Preuzimanja: 32
Neformalna skrb
Preskoči na sadržaj