Članice Mreže Zdravstveni opservatorij

Suradnička mreža Zdravstveni opservatorij broji 30 članica, od toga 24 organizacije civilnog društva, 5 visokoobrazovnih institucija i 1 sindikat.

Organizacije civilnog društva

  Udruga Krijesnica (predsjedavajuća članica mreže)

  http://krijesnica.hr/

  Krijesnica je udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima. Osnovni cilj Udruge je unapređivanje kvalitete života djece oboljele od malignih bolesti i njihovih obitelji. Osnovana je u rujnu 2000. godine te su njeni članovi roditelji čija se djeca liječe na nekom od dječjih onkoloških odjela u Hrvatskoj, roditelji čija su djeca uspješno završila tretman i oni koji su izgubili dijete zbog maligne bolesti.

  Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost

  https://solidarna.hr

  Zaklada SOLIDARNA osnovana je 2015. godine s ciljem jačanja autonomije i solidarnosti građanskog djelovanja na smanjenju nejednakosti i širenju prostora prava i sloboda u svim sferama hrvatskog društva. Kroz svoje javne kampanje osvještavanja i zagovaranja, programe doniranja i podizanja kapaciteta, SOLIDARNA izravno podržava lokalni građanski aktivizam, kulturno stvaralaštvo i socijalne inovacije te građane u krizi i marginalizirane društvene skupine.

  Udruga roditelja i djece Dravet sindroma Hrvatska

  https://dravet-sindrom-hrvatska.hr/

  Udruga Dravet sindrom osnovana je 2014. godine u Splitu s ciljem podizanja svijesti i stvaranja uvjeta za što kvalitetniji život osoba koje boluju od sindroma Dravet te drugih rijetkih i teških oblika epilepsije i epileptičnih sindroma te genetskih sindroma povezanih s epilepsijom kroz edukaciju roditelja i liječnika, obrazovanje, medicinska istraživanja, unaprjeđenje sustava zdravstvene i socijalne skrbi te promicanje ljudskih prava.

  Logo Dravet sindroma Hrvatska s ljubičastim detaljima.

  Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja

  https://www.facebook.com/centar.idemija

  Centar za zdravo odrastanje djeluje primarno na otoku Mali Lošinj u području prevencije poremećaja u ponašanju, zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti kod djece i mladih.

  Koalicija udruga u zdravstvu

  https://www.kuz.hr/

  Koalicija je nestranački nacionalni savez udruga, koji djelujući kao centar potpore neprofitnog sektora, jačajući unutarsektorsku i međusektorsku suradnju, želi unaprijediti održivost razvoja svojih članica, te djelujući u interesu javnog dobra i svih građana pridonijeti napretku hrvatskog zdravstvenog sustava.

  RODA – Roditelji u akciji

  https://www.roda.hr/

  Roda je skupina građanki i građana, roditelja i budućih roditelja, koja se zauzima za dostojanstvenu trudnoću, roditeljstvo i djetinjstvo u Hrvatskoj. Osnovana je 2001. godine i djeluje na području Republike Hrvatske kroz razvijenu mrežu projekata i aktivnosti koje provode članice i članovi Udruge u područjima ostvarivanja prava na adekvatnu rodiljnu naknadu i prava na rodiljni dopust, medicinski potpomognute oplodnje, trudnoće i poboljšanja uvjeta rađanja, promociji, edukaciji i savjetovanju o dojenju, edukaciji i podršci roditeljima i budućim roditeljima, sigurnosti djece u prometu.

  Hrvatski forum protiv raka dojke Europa Donna

  https://europadonna.hr/

  Europa Donna Hrvatska neovisna, neprofitna organizacija čiji su članovi grupe i podružnice iz zemalja diljem Europe. Udruga radi na podizanju svijesti žena Europe o raku dojke, promiče edukaciju, rano otkrivanje, optimalno liječenje, medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju, palijativnu skrb kao i na povećanju sredstava za istraživanje same bolesti.

  Zaklada Nora Šitum

  https://www.zaklada-nora-situm.com/

  Zaklada Nora Šitum započela je s radom 2013. godine. Osnivači Zaklade su roditelji pokojne Nore Šitum, a Zakladu su osnovali po povratku iz Amerike gdje je Nora otputovala na eksperimentalno liječenje leukemije nakon što su u Hrvatskoj bile iscrpljene sve mogućnosti liječenja. Hrabra lavica je nažalost bila previše iscrpljena terapijama i nije uspjela dočekati početak liječenja u Philadelphiji. U spomen na svoju djevojčicu, roditelji osnivaju Zakladu Nora Šitum te u njeno ime nastavljaju pomagati djeci koja se liječe od malignih bolesti i njihovim roditeljima.

  Logo zaklade Nora Šitum

  Udruga Terra

  https://www.udrugaterra.hr/

  Djelovanje udruge usmjereno je na uspostavljanje odnosa uzajamnog povjerenja i pružanja pomoći ovisnicima i povremenim konzumentima opojnih droga koji nisu adekvatno obuhvaćeni zdravstvenim i socijalnim mjerama postojećih ustanova i službi, kao i smanjenja štete nastale konzumiranjem opojnih droga. Cilj djelovanja Udruge jest i prevencija i suzbijanje ovisnosti, AIDS-a i ostalih spolno prenosivih bolesti, posebice kod rizičnih i marginaliziranih skupina, olakšavanje i omogućavanje procesa reintegracije ovisnika nakon završetka tretmana za liječenje, prevencija ovisnosti kod rizičnih skupina mladih te senzibilizacija i edukacija javnosti o problematici zlouporabe droga.

  Logo udruge "Terra Rijeka" s narančastim tekstom.

  Cochrane Hrvatska

  https://croatia.cochrane.org/hr

  Hrvatski Cochrane dio je Cochranea, globalne neovisne mreže znanstvenika, profesionalnih zdravstvenih radnika, pacijenata, skrbnika i ljudi zainteresiranih za zdravlje, okupljenih oko jednoga zajedničkog cilja – izrada i diseminacija Cochraneovih sustavnih pregleda. Cochrane sustavni pregledni članci su znanstvena izvješća u kojima su sva postojeća objavljena primarna istraživanja vezana za ljudsko zdravlje prikupljena, kritički analizirana i sintetizirana, a zatim recenzirana. Sustavni pregledi randomiziranih kontroliranih pokusa ključni su u primjeni medicine utemeljene na dokazima.

  Savez društava multiple skleroze Hrvatska

  https://sdmsh.com.hr/

  Savez društava multiple skleroze Hrvatske je društvena organizacija osoba oboljelih od multiple skleroze, članova njihovih obitelji i ostalih građana koji svojim radom žele pomoći društvu u svrhu ostvarivanja radnji i mjera na promicanju liječenja, rehabilitacije, istraživanja i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.

  Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići

  https://www.udruga-zvoncici.hr/

  Udruga Zvončići je socijalno-humanitarna organizacija koja je osnovana sa ciljem promicanja procesa integracije u društvenu zajednicu, razvitka i unapređenja kvalitete života djece s teškoćama u razvoju, roditelja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

  Logo udruge Zvončići

  Udruga roditelja vitalno ugrožene djece „Kolibrići”

  https://kolibrici.hr/

  Udruga Kolibrići osnovana je krajem 2011. godine na inicijativu roditelja vitalno ugrožene djece s ciljem osiguravanja i poboljšavanja osnovnih životnih uvjeta. Udruga je neprofitna, humanitarna organizacija koja trenutno okuplja sedamdesetak članova. Osnovna je zadaća Udruge, organiziranje dobrotvornih akcija i drugih humanitarnih aktivnosti radi prikupljanja sredstava potrebnih za kupnju pomagala i lijekova te pokrivanja troškova liječenja.

  Hrvatska mreža za ruralni razvoj

  https://hmrr.hr/

  HMRR je mreža udruga osnovana 2007 koja povezuje organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj u svrhu zajedničkog djelovanja, partnerstva i prijenosa znanja s vizijom poboljšanja uvjeta za kvalitetan život u ruralnim područjima.

  Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna

  https://laverna.hr/

  Udruga La Verna pruža podršku teškim, neizlječivim i umirućim bolesnicima te njihovim obiteljima na području grada Zagreba. Usluge su potpuno besplatne i dostupne svima kako bi mogli ostvariti pravo na dostojanstven život do kraja u ozračju ljubavi i pažnje. Udruga je osnovana u 2017. godini kako bi nastavila i proširila projekt volontera u palijativnoj skrbi koji je pokrenut još 2009. u Franjevačkom svjetovnom redu u crkvi sv. Franje na zagrebačkom Kaptolu.

  Logo "Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna

  Hrvatska udruga IBCLC Savjetnica za dojenje

  https://husd.hr/

  Udruga okuplja IBCLC savjetnice za dojenje (liječnice, primalje, medicinske sestre, patronažne sestre i druge zdravstvene djelatnike) koje su položile IBLCE (engl. International Board of Lactation Consultant Examiners) ispit s ciljem pružana pravovremene i stručne pomoći majkama u dojenju..

  Logo Udruge IBCLC savjetnica za dojenje.

  Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize

  https://www.hsucdp.hr/

  Savez okuplja udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom s ciljem osiguravanja jednakih mogućnosti svojih korisnika i osnaživanja udruga članice kao pružatelja socijalnih usluga kroz senzibilizaciju javnosti, zastupanje, edukaciju i informiranje.

  Narančasti logo s bijelom siluetom osobe u krugu.

  Društvo oboljelih od bulozne epidermolize – Debra

  https://www.debra.hr/

  Cilj udruge je međusobno povezivanje i organiziranje pomoći i podrške oboljelima od rijetkih bolesti i njihovim obiteljima. DEBRA provodi aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje sustava zdravstvene i socijalne skrbi, razvoja međusektorske suradnje i zagovaranja i lobiranja prava oboljelih od rijetkih bolesti.

  Logo udruge DEBRA Hrvatska, ljubičasta pozadina.

  Udruga za promicanje mentalnog zdravlja Feniks Split

  https://udrugafenikssplit.com/

  Udruga za promicanje mentalnog zdravlja Feniks Split je humanitarna neprofitna organizacija koju smo osnovali s ciljem stručnog osmišljavanja, izrade i realizacije projekata i programa podrške kojima se unapređuje mentalno zdravlje i kvaliteta života osoba s mentalnim poteškoćama / oboljenjima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

  Logo Udruge Feniks Split, knjiga s krilima i plamenom.

  Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju „OKO“

  https://www.udruga-oko.hr/

  Udruga „OKO“ osnovana je 2001. godine s ciljem okupljanja i organiziranja roditelja djece s oštećenjem vida i s dodatnim poteškoćama u razvoju, drugih osoba, institucija i udruga u zemlji i inozemstvu koje mogu i žele pridonijeti uspostavljanju i održavanju dobrobiti djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju.

  Logo s kućom unutar oka i tekstom "ko".

Visokoobrazovne institucije

  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  https://www.pravo.unizg.hr/

  Misija Fakulteta je obrazovanje vrhunskih stručnjaka u području prava, socijalnog rada, javne uprave i javnih financija koji će svojim znanjem i vještinama unaprijediti praksu, obrazovanje te znanstveno-istraživački rad u navedenim područjima. Zdravstveni opservatorij surađuje s Pravnom klinikom Fakulteta i Grupom za zaštitu prava pacijenata s ciljem izrade pravnih mišljenja i savjeta korisnika udruga članica.

  Grb Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

  http://www.snz.unizg.hr/

  Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu je središnja i vodeća znanstvena ustanova javnoga zdravstva u Hrvatskoj, osnovana 1926. godine. Istraživački tim Zdravstvenog opservatorija sa Škole narodnog zdravlja bavi se provedbom istraživanja integracije dugotrajne skrbi, razvoja neformalne, palijativne i pedijatrijske skrbi za djecu s kompleksnim potrebama.

  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

  https://www.efri.uniri.hr/

  Istraživački tim Zdravstvenog opservatorija sa Ekonomskog fakulteta u Rijeci bavi se provedbom znanstvenih istraživanja na temu financiranja zdravstva, dostupnosti zdravstvene skrbi, zdravstvene pismenosti građana i politike lijekova.

  Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

  https://www.pravri.uniri.hr/hr/

  Pravni fakultet u Rijeci pruža podršku Zdravstvenom opservatoriju u području obrade i analize zdravstvenih tema s kojima se mreža bavi, s pravnog aspekta.

  Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

  https://medri.uniri.hr/

  Medicinski fakultet u Rijeci sudjeluje u istraživanjima Zdravstvenog opservatorija na temu integracije dugotrajne skrbi, razvoja i unaprjeđenja neformalne i palijativne skrbi.

  Logo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, plavi tekst.

Socijalni partneri

  Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi

  https://sszssh.hr/

  Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi hrvatske je sindikat djelatnosti – organizira sve profile zaposlenika u zdravstvu i socijalnoj skrbi bez obzira na struku, kvalifikaciju ili stručnu spremu. Sindikat je osnovan 1991. godine te je najbrojniji i najveći sindikat sa oko 12 000 plaćajućih članova u više od 150 sindikalnih podružnica u cijeloj Republici Hrvatskoj.

  Logo Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske.