Cilj, misija, vizija

Cilj

Jednakopravnost građana u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti te očuvanje i razvoj javnog zdravstvenog sustava.

Misija

Zdravstveni opservatorij je otvorena zagovaračka mreža koja prati, predlaže, potiče i podržava donošenje odluka i promjena u zdravstvenom sustavu na dobrobit svih građana.

Korištenjem stručnih alata, Zdravstveni opservatorij identificira probleme pacijenata, analizira rad zdravstvenog sustava, uključuje i informira javnost te potiče argumentirani dijalog građana, stručnjaka i institucija.

Vizija

Pravedna, prilagodljiva i pristupačna zdravstvena i socijalna zaštita koja odgovara na potrebe građana i temelji se na uključivim i transparentnim odlukama i intersektorskim javnim politikama u čijem praćenju i oblikovanju aktivno sudjeluje i Zdravstveni opservatorij.

Koje društvene promjene i utjecaj želimo ostvariti?

 • Utjecati na zdravstvene politike i zdravstveni sustav u smjeru kvalitete, pristupačnosti, učinkovitosti, pravednosti i održivosti zdravstvene zaštite u Hrvatskoj te kvalitete zdravlja građana
 • Utjecati na građansku svijest i informiranost o zdravlju i zdravstvu u smjeru što više razine zdravstvene i političke kulture građana
 • Ojačati unutarsektorsku i međusektorsku suradnju koja povezuje i pospješuje dijalog između aktivnih građana angažiranih u pružanju podrške i zaštite prava pacijenata, organizacija civilnog društva, specijaliziranih istraživačkih organizacija, instituta i institucija te zdravstvenih institucija i pružatelja usluga, uključujući javni i privatni sektor.

Vrijednosti i načela djelovanja Mreže

 • predanost zajedničkom interesu i izgradnji zajedničkog identiteta Mreže
 • odgovornost i spremnost na učenje iz pogrešaka
 • transparentnost u radu
 • nepristranost i neovisnost od političkih i komercijalnih interesa
 • otvorenost i uključivost svih zainteresiranih dionika u komunikaciji i suradnji
 • međusektorska suradnja i proaktivno povezivanje u svrhu rješavanja problema
 • uzajamnost i solidarnost
 • orijentiranost na rješenja
 • djelovanje utemeljeno na provjerenim informacijama i znanstvenim spoznajama
 • stručnost i kvaliteta djelovanja
 • spremnost na dijeljenje znanja i iskustava
 • fokus na stvarne učinke, a ne samo deklarirane ciljeve zdravstvene politike
 • primjena cjelovitog pristupa kroz tri ključne faze: utvrđivanje problema, oblikovanje intervencije i implementacija
 • inovativnost
 • promjena paradigme zdravstvene politike kao one kojoj je u centru građanin/pacijent
Preskoči na sadržaj