Bolja skrb za bolje društvo

Plakat kampanje za zdravstvenu skrb, srce s pulsom.

Da bi poboljšali skrb o bolesnima nužno je integrirati skrb unutar i između ustanova zdravstva i socijalne skrbi. Sada je ta skrb rascjepkana i neusklađena: zdravlju se sve više pristupa kao tržišnoj kategoriji pa se zdravstveni sustav sve više temelji na uslugama i gubi se učinak skrbi, posebno za osobe s dugotrajnom skrbi, kao skupinom s kompleksnim stanjem i kompleksnim potrebama. Uz to, dosadašnji model institucionaliziranja skrbi za bolesne i nemoćne pokazao se preskupim i neodrživim. Hrvatska nema razvijen djelatan model dugotrajne skrbi, kao ni sustavnu podršku neformalnim njegovateljima (obitelj, prijatelji, rodbina ili susjedi, volonteri).

Stoga smo pokrenuli kampanju Bolja skrb za bolje društvo (#BoljaSkrb), kako bi ukazali na potrebu boljeg povezivanja različitih dijelova zdravstvenog sustava, kao i zdravstvenih i socijalnih usluga te aktera u pružanju skrbi. Osim integracije skrbi, nužna su poboljšanja u pristupu neformalnoj skrbi, posebno u pružanju podrške neformalnim njegovateljima koji u EU pružaju tri četvrtine skrbi. Samo na taj način moguće je poboljšati kvalitetu skrbi, života i zadovoljstva pacijenata, posebno kompleksnih pacijenata koji trebaju asistenciju druge osobe – neformalnog njegovatelja.