Aktivnosti Mreže

Zdravstveni opservatorij je međusektorska suradnička mreža u Hrvatskoj, nastala temeljem prepoznavanja potrebe za dugoročnim i strukturiranim udruživanjem različitih dionika u zdravstvu, i to primarno unutar civilnog društva i akademske zajednice, kako bi se ojačao glas i utjecaj pacijenata (građana) u odlučivanju o vlastitom zdravlju i zdravstvu.

Svojim radom i djelovanjem, a s ciljem razvoja pristupačnog, uključujućeg, djelotvornog i održivog zdravstvenog sustava, mreža se fokusira na tri ključna tematska područja:

Kvaliteta i dostupnost zdravstvene skrbi

Financiranje zdravstva

Uloga građana u zdravstvu

Uspostavom mreže, započeta su znanstvena istraživanja o dostupnosti zdravstvene skrbi, zdravstvenoj pismenosti i integraciji dugotrajne skrbi koja će dati novu sliku zdravstva i zdravstvenih potreba u Republici Hrvatskoj. Na temelju znanstvenih dokaza, mreža radi na izradi smjernica za razvoj novih javnih politika i osnaživanju uloge građana kao subjekta u odlučivanju o vlastitom zdravlju i zdravstvenim politikama.

Na temelju provedenih rasprava o potrebama u zajednici, razmjena znanja između udruga i akademske zajednice, anketnih ispitivanja i postojećih istraživanja, Zdravstveni opservatorij detektirao je ključne probleme na koje želi dati odgovor:

Kako osigurati kvalitetnu i integriranu dugotrajnu zdravstvenu skrb?

Kako osigurati dostupnost sveobuhvatne, integrirane palijativne skrbi na razini sustava?

Kako doprinijeti razvoju neformalne skrbi i osnaživanju neformalnih njegovatelja?

Kako učiniti zdravstvenu skrb dostupniju građanima?

Kako unaprijediti zdravstvenu pismenost građana Republike Hrvatske?

Kako poboljšati politiku lijekova u Hrvatskoj i uključiti pacijente u procese donošenja odluka?

AKTIVNOSTI MREŽE

 • stručna predavanja i edukacijske radionice za jačanje kapaciteta dionika u zdravstvu u svrhu poboljšanja javno-zagovaračkih aktivnosti i policy dijaloga;
 • umrežavanje i osnaživanje organizacija civilnog društva, znanstvenih visokoobrazovnih institucija i socijalnih partnera za suradničko zagovaračko djelovanje;
 • provedba znanstvenih istraživanja, policy analiza i analiza društvenog utjecaja u području zdravstva;
 • izrada kvalitetnih policy dokumenata utemeljenih na znanstvenim istraživanjima kao podloga za odlučivanje o konkretnim problemima u Republici Hrvatskoj;
 • predlaganje inovativnih smjernica za razvoj zdravstvenih politika utemeljenih na dokazima;
 • pisanje očitovanja i dopisa nadležnim institucijama vezanim za izmjenu relevantnih zakona u zdravstvu;
 • razvoj Zdravstvenog semafora – monitoring platforme za prikupljanje podataka i informacija o problemima i praksama u pristupačnosti i kvaliteti zdravstvenih usluga i funkcionalnosti zdravstvenog sustava;
 • provedba javnih i lokalnih kampanja s ciljem osvještavanja o problemima u zdravstvu i policy inovacijama;
 • sudjelovanje na okruglim stolovima, javnim debatama, panel diskusijama, stručnim raspravama, medijskim događajima i sl.;
 • konzultacije i suradnja s donositeljima odluka;
 • suradnja i razmjena znanja sa srodnim odgovarajućim organizacijama i institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • suradnja s Pravnim klinikama Pravnih fakulteta u Zagrebu i Rijeci putem koje se pruža besplatna pravna pomoć korisnicima udruga.
Preskoči na sadržaj