Zdravstveni opservatorij

Za jednakopravnost građana u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti te očuvanju i razvoju javnog zdravstvenog sustava!
 • Platforma za međusektorsku suradnju u području zdravstva

 • Prikupljamo informacije o potrebama i iskustvima korisnika zdravstvenog sustava

 • Pratimo učinkovitost zdravstvenih politika

 • Provodimo tematska istraživanja i predlaže inovativne smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima

YouTube video

Zdravstveni opservatorij je nastao temeljem prepoznavanja potrebe za dugoročnim i strukturiranim udruživanjem različitih aktera u zdravstvu.

Primarno između civilnog društva i akademske zajednice, kako bi se ojačao glas i utjecaj korisnika, građana, zdravstvenih radnika i istraživača zdravstva u političkom odlučivanju o zdravlju i zdravstvu.

 • Panel rasprava o inovacijama u zdravstvu.
 • Grupa ljudi na poslovnom sastanku u galeriji.
 • Grupa ljudi na poslovnom sastanku u konferencijskoj sali.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i znanstvenim visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi koje doprinose jednakopravnosti građana u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti te očuvanju i razvoju javnog zdravstvenog sustava.

Ciljne skupine projekta su: OCD-i, akademska zajednica, sindikati, institucije zdravstvenog sustava i svi građani.

Članice i projektni konzorcij

Zdravstveni opservatorij okuplja širok spektar članica posvećenih unaprjeđenju zdravstvenog sustava.

Vidi sve članice
 • 0

  organizacije civilnog društva

 • 0

  znanstvenih institucija

 • 0

  sindikat

 • 0

  partnera projektnog konzorcija

Očekivani rezultati projekta:

 • 14 OCD-a koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada

 • 8 lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i drugih dionika iz različitih sektora koji će do završetka projekta biti pridruženi u tematsku mrežu

 • 6 provedenih ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva

 • 3 provedena znanstvena istraživanja

 • 4 objavljena znanstvena članka

 • 2 objavljena stručna članka

 • 6 izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima

 • 6 provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija

 • 6 održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka

Plakati o zdravstvenoj pismenosti i politikama.

Javnopolitičke smjernice

Zdravstveni opservatorij izradio je 6 preporuka za razvoj javnih politika u zdravstvu.

Objave

Pogledaj sve objave

Naziv poziva: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada
Naziv projekta: Zdravstveni opservatorij, Kodni broj: UP.04.2.1.06.0045
Naziv programa: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Nositelj projekta: Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima
Ukupna vrijednost projekta: 3.594.578,89 HRK
Iznos EU potpore iz Europskog socijalnog fonda je 3.055.392,06 HRK uz sufinanciranje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 539.186,83 HRK.
Vrijeme provedbe projekta: 28. listopada 2020. godine do 28. listopada 2023. godine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Krijesnice.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.