Naslovna

Za jednakopravnost građana u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti te očuvanje i razvoj javnog zdravstvenog sustava!

Općenito o projektu

Zdravstveni opservatorij je platforma za međusektorsku suradnju u području zdravstva koja kontinuirano prikuplja informacije o potrebama i iskustvima korisnika zdravstvenog sustava, prati učinkovitost zdravstvenih politika, provodi tematska istraživanja i predlaže inovativne smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima.

Prikuplja informacije o potrebama i iskustvima korisnika zdravstvenog sustava

Prati učinkovitost zdravstvenih politika

Provodi tematska istraživanja

Predlaže rješenja i smjernice za razvoj politika utemeljenih na dokazima

Zdravstveni opservatorij je međusektorska suradnička mreža, nastala temeljem prepoznavanja potrebe za dugoročnim i strukturiranim udruživanjem različitih aktera u zdravstvu, i to primarno između civilnog društva i akademske zajednice, kako bi se ojačao glas i utjecaj korisnika, građana, zdravstvenih radnika i istraživača zdravstva u političkom odlučivanju o zdravlju i zdravstvu.

Zdravstveni opservatorij trenutno broji 30 članica, od toga 24 organizacije civilnog društva, 5 znanstvenih institucija i 1 sindikat.

Cilj projekta Zdravstveni opservatorij je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i znanstvenim visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi koje doprinose jednakopravnosti građana u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti te očuvanju i razvoju javnog zdravstvenog sustava.

Ciljne skupine projekta su: OCD-i, akademska zajednica, sindikati, institucije zdravstvenog sustava i svi građani. Projektni konzorciji čini 19 partnera.

Očekivani rezultati projekta:

  • 14 OCD-a koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada
  • 8 lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i drugih dionika iz različitih sektora koji će do završetka projekta biti pridruženi u tematsku mrežu
  • 6 provedenih ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva
  • 3 provedena znanstvena istraživanja
  • 4 objavljena znanstvena članka
  • 2 objavljena stručna članka
  • 6 izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
  • 6 provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
  • 6 održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka
Smjernice KLIKNI ZA VIŠE

Naziv poziva: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada
Naziv projekta: Zdravstveni opservatorij, Kodni broj: UP.04.2.1.06.0045
Naziv programa: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Nositelj projekta: Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima
Ukupna vrijednost projekta: 3.594.578,89 HRK
Iznos EU potpore iz Europskog socijalnog fonda je 3.055.392,06 HRK uz sufinanciranje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 539.186,83 HRK.
Vrijeme provedbe projekta: 28. listopada 2020. godine do 28. listopada 2023. godine

Najnovije objave

Događaji

Nema nadolazećih događaja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Krijesnice.
Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr.

Prijavite se na naš newsletter

* označava obavezno

Prihvaćam da mi šaljete informacije o aktivnostima Mreže putem e-maila.

U bilo kojem trenutku možete povući danu privolu odjavom s newslettera putem opcije "Odjavite se" koja se nalazi u podnožju bilo kojeg newslettera kojeg ste primili od nas ili slanjem maila na krijesnica@krijesnica.hr. Newsletter je potpuno besplatan i neobvezujući. Odabirom gumba "Prijavi se" prihvaćate da Vaše podatke upotrebljavamo u skladu s pravilima privatnosti.

Preskoči na sadržaj